Användarvillkor

1. Parallel Consulting Ltd agerar som en arbetsförmedling enligt The Employment Agencies Act 1973 och du ger Parallel Consulting Ltd tillstånd att söka arbete för din räkning.

2. Vid tillhandahållande av en fullständig och korrekt Curriculum Vitae av kandidaten ska Parallel Consulting Ltd, enligt eget gottfinnande, söka lämpliga anställningspositioner för kandidaten.

3. Kandidaten samtycker till att lämna ut all relevant information (som rimligen krävs för att driva fram någon ansökan), inklusive men inte begränsat till kopior av identifikation, kvalifikationer, auktorisationer och/eller referenser.

4. Parallel Consulting Ltd är inte skyldigt att hitta anställning för kandidaten.

5. Genom att lämna in ditt CV eller fylla i registreringsformuläret ger du Parallel Consulting Ltd tillstånd att samla in, upprätthålla, använda och lämna ut personlig och känslig information om dig, som lämnats av dig eller en annan person om dig, i enlighet med dessa villkor.