Fast anställning

Vi är stolta över vår genomgripande och omfattande metodik som låter oss identifiera de allra bästa talangerna på marknaden.

Vi tar hand om kandidaterna

Vi stödjer kandidaterna genom hela rekryteringscykeln – även efter att de har börjat sin anställning i din organisation. Vår permanenta rekryteringstjänst är skräddarsydd för organisationer som söker fasta talanger, oavsett om det gäller mellannivåpositioner eller ledare på styrelsenivå.

En skräddarsydd strategi för rekrytering av talange

Inom ramen för vår tjänst Permanent Search kan vi skapa en skräddarsydd strategi för rekrytering av talanger som är anpassad till ditt företags storlek, behov och tidsramar. Vi hanterar allt från det att vi går ut på marknaden. Detta inkluderar tekniska intervjuer, allmän screening, eventuella lämplighets- eller kompetensbaserade tester samt offertförhandlingar och uppföljning efter avslutad anställning.

Testimonial

“Some of the best Technical Recruiters I have worked with. They were very helpful and supportive during my process and always gave me helpful tips.”

Cyber Security & Privacy Manager USA

Testimonial

“I'd like to express my appreciation for Mo’s exceptional service. You skillfully facilitated my transition, which has been a rewarding change!”

Information Security Manager Tyskland

Hitta den perfekta kandidaten. Ta kontakt med oss.

Skicka in er förfrågan och låt oss sköta sökandet. När vi har hittat de bästa kandidaterna som skulle kunna passa er kontaktar vi er för att diskutera saken vidare.